Mailinglistan stängdes 2006-02-24 och ett meddelande gick då ut på densamma om detta, se slutet av sidan. Av Internet-arkeologiska skäl finns ursprungssidan / introduktionstexten till mailinglistan kvar här under:

sdh.lege.net

http://sdh.lege.net/

Länk till Brasafton på temat "Familjer, behövs dom?"
Länk till Kan kyrkans äldster rädda den amerikanska konstitutionen?
http://ldsvswar.lege.net/ -- en intressant resurs!

Detta är mailinglistan sdh@lege.net's hemsida.

			Introduktionstext
			-----------------
Det följande ej längre helt aktuella skrevs den 27 oktober 2003:

Hej! sdh@lege.net är en mailinglista avsedd för alla som
respekterar Jesu Kristi Evangelium så som det predikas i
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Ta kontakt direkt med Leif Erlingsson för att få vara med.
Den officiella kontaktadressen för listan är egentligen
sdh-request@lege.net och man ska egentligen skriva "subscribe" i
ärenderaden, men man kan också skriva direkt till leif@lege.com,
så reder jag ut alla detaljerna med dig.

Jag ska väl också berätta lite kort om mig själv. Jag heter
Leif Erlingsson och är medlem i kyrkan sedan den 31 aug 1988.
Jag är gift med Ylva, yngsta dottern till George Nilsson, som
många i kyrkan kände. Han gick bort i en bilolycka när Ylva
bara var 13 år gammal, och var fram till dess chef för kyrkans
översättningskontor i Sverige. Ylva och jag har två barn, Jared
som blir 12 år i december 2003 och Josefine som är blir 10 år
i januari 2004. Själv är jag född i september 1958.

Jag har ett starkt vittnesbörd om evangeliet och är för
närvarande verkställande sekreterare i Hägerstens församling i
Stockholms Södra Stav, Sverige. Jag har tidigare varit bland
annat missionsledare ett par gånger, jag har varit rådgivare
till stavsmissionspresidenten och jag har varit högråd, bl.a..

Jag har även en del andra saker som engagerar mig, nämligen dels
barnens situation i samhället och i skolan i dag. Speciellt då
barn med en del olika lättare funktionshinder. Jag tror att
vårt samhälle och skolan skulle ha fungerat väldigt mycket
bättre om det styrdes av evangelieprinciper!

Men dels har jag dessutom senaste året engagerat mig mot
politiskt hyckleri av en omfattning som får Nazitysklands
förbrytelser att blekna i jämförelse. Naturligtvis förekommer
det omfattande orättfärdighet på många håll i världen, men det
som är speciellt med den nuvarande orättfärdigheten är att den
sätter ned ribban för hela världen för vad man kan tillåta sig
 -- det har åter blivit OK med övergrepp på mänskliga
rättigheter, etc, som demonstreras av det en högre amerikansk
regeringstjänsteman sa till Amnesty International delegater
efter händelserna den 11 september 2001: ``Your role collapsed
with the collapse of the Twin Towers in New York''. D.v.s.,
arbete för mänskliga rättigheter har blivit irrelevant, anses
det från högsta ort (Washington). [Amnesty International Report
2002, Foreword by Irene Khan, Secretary General]

Eller som demonstreras av att Amnesty International (tisdagen
den 17 september 2002) såg sig föranledda att starta ett globalt
upprop där individer -- DU OCH JAG -- runt hela världen
uppmanades att ta kontakt med sina regeringar för att uppmana
världens regeringar att INTE ingå i straffrihets-
överenskommelser, som skulle ge amerikanska medborgare skyldiga
till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott
straffrihet i den nya Internationella Domstolen.

Mailinglistan sdh@lege.net är till för att vi ska diskutera
världen runtomkring oss och hur vi ska förhålla oss till den
utifrån ett Sista Dagars Heliga perspektiv. Hur vi kan bidra
till människors välfärd i världen, t.ex. genom att ta ställning
och uttrycka vår åsikt -- t.ex. som AI ville i exemplet ovan.

Det betyder att moral- och etik- och till och med politik-
diskussioner är OK, så länge de är grundade i evangeliet, d.v.s.
om vi förfäktar en åsikt så ska vi kunna motivera den utifrån
kyrkans lära eller utifrån kyrkans rika litteraturflora från
tidigare och nuvarande ledare. Själv är jag mycket förtjust i
kyrkans tidiga presidenter, och hittar mycket som är väldigt
kraftfullt i deras skrifter.

Självfallet är det OK att presentera information i ett ämne som
gör det man skriver begripligt -- alldeles särskilt om den
information man delar med sig av inte är allmänt accepterad
eller känd.

Listan är slutligen till för att diskutera sakfrågorna. Inte
för att uttrycka missaktning om de andra debattörerna. Det är
självklart att man kan bli upprörd över som man anser horribla
åsikter ibland. Då måste man naturligtvis få uttrycka denna
upprördhet, men man måste därvid vara mycket noggrann med att
inte uttrycka missaktning mot sin meddebattör. Detta är en
svår balansgång som kräver mycket fingertoppskänsla. Därför
måste vi också kunna förlåta varandra, om vi någon gång går för
långt. Väl medveten om riskerna med att diskutera och debattera
så är det min övertygelse att det är ännu farligare när det
offentliga samtalet upphör -- och jag är övertygad om att även
Sista Dagars Heliga behöver ett inbördes offentligt samtal.


Den 9 februari 2005 måste följande tillägg göras:

Leif Erlingsson har genomgått en stor och mäktig process av ökad
insikt och medvetande. Läs om det på länken
http://mormon.lege.net/lamna/

Vad avser sdh@lege.net så är den även fortsättningsvis öppen
för diskussioner från ett Sista Dagars Heliga perspektiv, men
när detta kommer i konflikt med respekt för andra eller helt
enkelt är faktamässigt felaktigt så får detta givetvis
diskuteras. Det förekommer sedan jag och min familj lämnade
mormonismen en del diskussioner kring mormonkyrkans historia här
på sdh@lege.net. Det finns givetvis lik i garderoben, frågan
är hur dessa hanteras och vad de innebär, t ex jämfört med den
fortfarande aktuella "Knytby-affären", där en sekt av Pingst-
kyrkan blivit alltmer egen och sluten i sina trossatser och
utövning. Kanske Kirtland Ohio var ett Knutby? Sådana
diskussioner är numera också välkomna här på sdh@lege.net som
fortfarande är öppen för alla med ett seriöst intresse kring
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Leif Erlingsson ................... +46 (0)8-778 50 38 (home)
Katrinebergsvägen 70 .............. +46 (0)709-140 631 (work)
146 50 Tullinge, Sweden .......... +46 (0)731-545 161 (private)
= Den pinsamma tystnaden = SPRID DENNA LÄNK = http://lege.com/ =
Presentation av Leif Erlingsson .. http://lege.com/leif20050122/

Copyleft © 2002, 2003, 2005 Leif Erlingsson eller respektive författare

Updated  9 February 2005


Mailinglistan stängdes 2006-02-24 och ett meddelande gick då ut på densamma om detta med i huvudsak följande budskap (referenser till aktuell debatt samt personnamn bortediterade ur den följande versionen):

Forumet sdh@lege.net är nu stängt.  All framtida debatt kring Mormonism / Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sker inför öppen ridå på http://mormon.lege.net/forum/

Där finns flera möjliga forum för debatter i olika ämnen, exempel:
a)  Fakta om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna
    http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=24#24

b)  Mormonkyrkans Ideologiska Grundval
    http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=23#23

c)  mormonkyrkan
    http://mormon.lege.net/forum/viewforum.php?f=1
För debatter som huvudsakligen rör krig och fred samt rätt och fel i dessa sammanhang (världspolitik alltså) samt imperialism/utsugning av fattiga utfört av rika, och hyckleriet kring detta, så hänvisas till http://life.lege.net/ samt där det anknyter till medias feghet och undanglidanden, till http://mediekritik.lege.net/.  (För nedmonteringen av demokratin, se http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=14#14 ...  Inget som har hänt sedan den postades den 19 Sep 2005 05:31 pm har motsagt att det är exakt vad som har hänt, gå gärna med i http://groups.yahoo.com/group/mediekritik/ och studera arkiven för bekräftelse!)

På alla dessa forum är det enkelt att själv registrera sig och man behöver inte uppge sitt riktiga namn, även om alla registrerade användare kan se IP-nummer varifrån inlägg postats.  Så, antingen ses vi på något av dessa forum, eller inte alls.  Ha det så länge.  Och om ni skapar en ny debattråd i tex http://mediekritik.lege.net/ och/eller http://life.lege.net/ - kom ihåg att INTE referera till personnamn!  Detta är helt publika forum öppna för världen!  Och de har en hel del besökare.


Och det var det, som man säger.  Slut i just den här rutan, och i just sdh@lege.net.